Tulorekisteri kunnossa?

14.1.2019

Turunmaan Laskenta toivottaa hyvää alkanutta vuotta 2019!

Vuodenvaihteessa käyttöön otettu Tulorekisteri on lähtenyt mukavasti käyntiin. Uudistusten myötä kaikkien on mahdollista asioida ja tarkistaa sekä henkilökohtaisia, että yhtiönsä tietoja suomi.fi- ja Omaveropalveluissa.

Tulorekisterin yhtenä tärkeänä tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajien ilmoitusmenettelyä. Tiedot siirtyvät nyt palkanlaskennasta suoraan esimerkiksi verohallinnolle, eläkevakuutusyhtiöille ja työllisyysrahastolle. Tämä helpottaa palkanmaksajien vuodenvaihteen rutiineja.

Muutos edellyttää tilitoimistoilta ja palkanlaskentajärjestelmiltä ajantasaisuutta ja tarkkuutta. Palkkatiedot on ilmoitettava tulorekisteriin jokaisen palkanmaksun jälkeen 5 päivän kuluessa. Palkanlaskentajärjestelmiin on täytynyt tehdä mittavia muutoksia, jotta ne vastaavat uuden Tulorekisterin vaatimuksia. Palkanmaksajien ja tilitoimistojen on täytynyt pitää huolta siitä, että heillä on käytössään sellaisen palveluntarjoajan järjestelmät, jotka ovat ajan tasalla.

Tulorekisterin mukanaan tuomat muutokset ja uudistukset ovat mittavia ja tilitoimistoiden on jatkuvasti pidettävä huolta siitä, että ne pystyvät tarjoamaan palkanlaskenta- ja ilmoituspalvelut vaadittavalla tasolla. Turunmaan Laskennalla on kaikki valmiudet tarkkaan ja ammattitaitoiseen palveluun myöskin Tulorekisterin osalta.

Neuvomme ja palvelemme mielellämme sekä uusia että nykyisiä asiakkaita, niin Tulorekisteriasioissa kuin kaikissa muissakin taloushallinnon asioissa.